6:e nationella konferensen i palliativ vård

Den 6:e nationella konferensen i palliativ vård hölls i Östersund i mars 2020, och ASIH Stockholm Södra var inbjudna att föreläsa på konferensen. ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr visade också upp aktuella arbeten i verksamheten på posterutställningen.

Först presenterade Linda Björkhem Bergman Palliativ-D studien.

Caritha Klasson och Linda Björkhem Bergman presenterade RCT i palliativ vård, att göra randomiserade placebo kontrollerade studier på patienter i palliativ hemsjukvård. 

På sista dagen presenterade Lars Åkerberg, Maria Ranch Lundin, och Paula da Silva, ASIH Stockholm Södra, och Silvia Nunez Lindqvist och Katarina Hult, NRC avbrytande av kroniskt invasiv ventilation i hemmet vid ALS sjukdom.