Så här arbetar vi

Din trygghet är vår viktigaste uppgift. Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi vården efter dina personliga behov.

Verksamheterna ASIH Stockholm Norr och ASIH Stockholm Södra består både av team från avancerad sjukvård i hemmet, ASIH och de palliativa vårdavdelningarna. 

Du kan läsa mer om våra vårdformer här nedan.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH

Palliativ vårdavdelning