Så här arbetar vi

Din trygghet är vår viktigaste uppgift. Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi vården efter dina personliga behov.

Verksamheterna ASIH Stockholm Norr och ASIH Stockholm Södra består både av team från avancerad sjukvård i hemmet, ASIH och de palliativa vårdavdelningarna. 

 

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH

Palliativ vårdavdelning

 

Reportage om ASIH av Cancerfonden

Cancerfonden har följt med en sjuksköterska på ASIH Stockholm Södra en dag, och följt med på patientbesök. I reportaget får vi följa dels hur det är att vara patient och vara ansluten till ASIH men också patienternas upplevelse av att vårdas av ASIH.