Välkommen till ASIH i Stockholms län

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) - trygg och säker vård i Region Stockholms regi.

En person tittar på vård-appen Alltid öppet på en surfplatta

Alltid öppet - Videomöte

Vi erbjuder videosamtal till våra patienter. 

Vi kan boka videomöte med dig. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och ASIH är överens om en tid bokar vi videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Videomöte

Patientenkäter

ASIH genomför regelbundet patientenkätundersökningar. Svaren från enkäterna bidrar till att utveckla ASIH:s verksamheter.

Utbilda dig hos oss

För oss är det viktigt att bidra till framtida kollegor, framtidens sjukvård och utvecklingen av professionell kompetens.

Sök jobb hos oss!

Vill du ha ett givande och meningsfullt arbete inom framtidens sjukvård med goda utbildning- och utvecklingsmöjligheter? 

Läkare student dator

Besöksrestriktioner på våra palliativa vårdavdelningar

På grund av rådande pandemi har vi besöksrestriktioner på våra palliativa vårdavdelningar. 

Vaccination mot covid-19

Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177 Vårdguiden, och informationen där uppdateras löpande.