Välkommen som student hos oss

Vår studentverksamhet välkomnar studenter med olika yrkesinriktningar. 

För att detta ska fungera har vi satsat på att ha två Adjungerade Kliniska Adjunkter (AKA) anställda på 20 procent vardera. Vi har en huvudhandledare och kunniga handledare på varje enhet. 

Vi samarbetar med ett flertal lärosäten i Stockholm och tar även emot utbytesstudenter från andra länder.

Lärande hos oss

Vårt fokus ligger på en god och patientsäker vård som ger trygghet för patient och närstående.

För oss är det viktigt att bidra till framtida kollegor, framtidens sjukvård och utvecklingen av professionell kompetens. Detta gör vi genom att erbjuda verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Hos oss får du möjlighet att träna praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i god läromiljö, med engagerade och kunniga handledare. Vår målsättning är att alla studerande skall känna sig välkomna, bli sedda, känna trivsel och få ökad kunskap inför sin blivande yrkesroll.

Vi använder oss bland annat av en lärandemodell utvecklad av Stockholms landsting i samarbete med högskolorna Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola och Södertörns högskola.

Denna modell utgår från tre pedagogiska perspektiv:

  • Studentcentrerat lärande - studenten lär utifrån egna lärandebehov.
  • Personcentrerat lärande - studenten lär i kontinuerliga patientmöten.
  • Interprofessionellt lärande - studenten lär ihop med andra.

Om du är student så kommer vi att kontakta dig via de uppgifter som finns i KLIPP cirka 2 veckor innan din första dag hos oss.

ASIH Stockholm Södras studentverksamhet

ASIH Stockholm Södra består av fem ASIH-team samt en SPSV. Varje kontor har en ansvarig huvudhandledare för sjuksköterskestudenterna:

Handen: Hanna Pantzar

Huddinge: Pernilla Murphy

Nacka: Nina Ulander

Väst: Mathias Nordlinder

Öst: Karin Reinhard

Palliativa avdelningen: Melina Lilja

Studenter inom övriga professioner vänder sig direkt till Lovisa Levil Karlsson (AKA).

 

ASIH Stockholm Norr:s studentverksamhet

ASIH Stockholm Norr har tre ASIH-enheter och en palliativ vårdavdelning. Varje enhet har en egen studentsamordnare:

ASIH Danderyd: Anna Söderman

ASIH Järfälla Upplands-Bro: Hanna Danielsson

ASIH Solna Strand: Ida Kristiansson och Marina Leksell

ASIH:s vårdavdelning: Sahar Jalileh Vand