ST sidotjänstgöring på ASIH

Välkommen att göra din ST sidotjänstgöring hos oss!

Som ST-läkare i vår verksamhet är du oftast placerad hos oss i 2-6 månader. Innan du börjar har vi kontakt för att stämma av dina förväntningar och önskemål inför din tid hos oss. Du kommer att få möjlighet att gå i våra olika team samt vara på avdelningen.

När du börjar hos oss får du en handledare som du har regelbundna handledarsamtal med, efter överenskommelse. Många ST-läkare har uppskattat sin placering hos oss, bland annat för den bredd i läkarkompetens som finns här.

Läkargruppens sammansättning av olika kompetenser gör både att patienternas ofta komplexa problematik kan hanteras och att du kan få en bredare utbildning.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta verksamhetschef Anna Ström på e-post anna.b.strom@regionstockholm.se när det gäller ST-placering på ASIH Stockholm Södra. 

För placering på ASIH Stockholm Norr, vänligen kontakta verksamhetschef och läkarchef Carin Joelsson på e-post karin.joelsson@regionstockholm.se