Palliativ vårdavdelning

På våra specialiserade palliativa vårdavdelningar, vid Långbro Park och på Jakobsbergs sjukhus, vårdar vi patienter som har svåra symtom, en obotlig sjukdom eller som befinner sig i livets slutskede.

 

Palliativ vård på våra avdelningar

Alla våra avdelningar har enkelrum och dina närstående får vara på avdelningen så mycket de önskar. Vi vårdar dig med respekt och lyhördhet för dina önskemål.

För att vårdas på någon av våra avdelningar krävs remiss från din läkare. Patienter som är inskrivna i våra ASIH-team har förtur till våra avdelningar vid behov av inläggning. 

Våra medarbetare bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister är alla erfarna.