Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård. 

Vårdval inom ASIH och palliativ vård

Våra verksamheter inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och specialiserad palliativ heldygnsvård arbetar enligt så kallade vårdvalsavtal.

Avtalen betonar stark samverkan mellan olika vårdgivare. Bland annat har vi som jobbar i ASIH ett helhetsansvar för våra patienters olika vårdkontakter.

Det ställs också höga krav på samverkan mellan den avancerade sjukvården i hemmet och den specialiserade palliativa heldygnsvården.