Information till dig som är remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss.

Om oss

ASIH Stockholm är en landstingsdriven verksamhet som är specialiserad på avancerad sjukvård i hemmet. Vi tar hand om patienter i alla faser av en symtomgivande sjukdom, och när vi ansluter en patient tar vi hand om hela vårdbehovet. Målet är att minska obehag och lidande, att hjälpa patienten att leva ett så gott liv som möjligt.

Var hamnar patienten?

Vi har ASIH-enheter både i de centrala, norra och södra delarna av Stockholms län, indelat i åtta olika upptagningsområden. ASIH i landstingets regi finns i upptagningsområde 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Se beläggning och tillgänglighet i Belport, direktlänk i kolumnen till höger.

Om remissen

Att vårdas inom ASHI bygger på frivillighet och din patient och dennes närstående måste vara informerade om remissen.

Det är viktigt att remissen innehåller uppgifter om det medicinska vårdbehovet som din patient har. I många fall är det tydligt att vårdbehovet är omfattande. Er professionella bedömning om att ett tydligt ökat medicinskt vårdbehov inom en snar framtid kommer behövas, väger också tungt. Det underlättar även vår bedömning om ni redan i samband med remissen kompletterar med relevanta journalanteckningar.

Remissen skickas via TakeCare

Remissen skickar du via journalsystemet TakeCare eller, om det inte är möjligt, via fax. Faxnummer och övriga kontaktuppgifter till våra enheter  hittar du under rubriken Om oss / Här finns vi, eller via direktlänkarna nedan. 

För mer information om remittering, vårdval, tillgänglighet och målgrupp se länkarna i kolumnen till höger: Remittera till ASIH samt Vårdgivarguiden. 

Vi svarar på remissen så fort som möjligt och tar kontakt med dig om vi har några frågor samt för att planera patientens framtida vård.

Här finns vi:

ASIH Stockholm Norr

ASIH Stockholm Norr finns i Järfälla/Upplands Bro, Solna/Sundbyberg och Danderyd (Mörby). Vi har en palliativ vårdavdelning på Jakobsbergs sjukhus.

ASIH Stockholm Södra

ASIH Stockholm Södra finns i Nacka, Handen och Huddinge. Vi har en palliativ vårdavdelning i Långbro park, Fruängen.