Patientenkäter

ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr genomför regelbundet patientenkätundersökningar.

Vi vill ge våra patienter den bästa sjukvården. Ett viktigt led i det är att genomföra regelbundna patientenkätundersökningar där du som patient får framföra dina åsikter och förslag på förbättringar.

Här nedan kan du ta del av resultaten.

ASIH Stockholm Norr 2022

ASIH Stockholm Norr 2021

ASIH Stockholm Södra 2022

ASIH Stockholm Södra 2021