Avancerad sjukvård i hemmet

Avancerad sjukvård i hemmet är ett frivilligt alternativ till att få vård på sjukhus. Det innebär att vi kommer hem till dig för att ge dig en lika bra och avancerad vård som på en vårdavdelning. Du behöver remiss från din läkare för att få avancerad sjukvård i hemmet.

 

 

Hembesöken är kostnadsfria. Med respekt och lyhördhet för dina behov och önskemål planerar vi tillsammans den vård du behöver i samband med att du ansluts till ASIH. Vi går samtidigt igenom dina läkemedel och reder ut eventuella funderingar.

Vi tar hand om dig

Våra team består av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, dietister och arbetsterapeuter. Detta för att ge dig och dina närstående bästa tänkbara vård och stöd.

Hemma hos dig kan vi utföra de flesta vårdinsatser som vanligtvis görs på sjukhus. Till exempel - ge smärtlindring och dropp, sköta medicinsk utrustning, genomföra blodtransfusion och erbjuda stödjande samtalskontakt.

Vi samarbetar med dina andra vårdkontakter och vid behov även hemtjänst. Vi vill skapa trygghet för dig med tillgänglighet dygnet runt.