ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr

Specialistutbildning palliativ medicin.

På ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr har vi fortlöpande utbildningar med mål att du efter 2,5 års arbete hos oss kan ansöka om specialistkompetens i palliativ medicin. 

Sedan 2015 är palliativ medicin en egen tilläggsspecialitet. Utbildningen följer socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin enligt SOSFS 2015:8, se länk nedan.

Om du har frågor om tilläggsspecialiteten palliativ medicin, kontakta studierektor Maria Ranch-Lundin på email: maria.ranch-lundin@regionstockholm.se 

ST-kontrakt i palliativ medicin

ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr kan nu erbjuda ST-kontrakt i palliativ medicin och följer:

  • Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8
  • Svensk förening för Palliativ Medicins rekommendationer: Svensk läroplan i palliativ medicin 

Kontakta studierektor Maria Ranch Lundin för genomgång, planering och upprättande av kontrakt: maria.ranch-lundin@regionstockholm.se