Besöksrestriktioner på våra palliativa vårdavdelningar

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående besöksrestriktioner men vissa undantag kan förekomma.

För mer information om detta kontakta någon av våra vårdavdelningar, Palliativ vårdavdelning LångbroPark alternativt ASIH:s vårdavdelning Stockholm Norr.

Palliativ vårdavdelning LångbroPark kontaktuppgifter

ASIH:s vårdavdelning Stockholm Norr kontaktuppgifter