Palliative-D-artikel publicerad

Palliative-D är en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie som startade i november 2017. Artikeln som nu publicerats beskriver studiens protokoll för genomförande.

Studien kommer att undersöka effekten av d-vitamin hos palliativa cancerpatienter, fokuserat på upplevelse av smärta genom att jämföra mängden använd analgetika, men också undersöka infektionsbörda, livskvalité och symtombördan av sjukdomen. 

Ansvarig läkare för Palliative-D-studien är Linda Björkhem-Bergman, verksam på ASIH Stockholm Södra. Studieteamet på ASIH Stockholm södra består även av Maria Helde-Frankling, läkare; Caritha Klasson, forskningssjuksköterska och Christina Nyman-Olsson, studiesjuksköterska.

Artikeln är publicerad i tidskriften BMJ Supportive & Palliative Care, 2017.