Sjuksköterskor sökes till ASIH Sthlm Södra, palliativa avd. Långbro Park

Vill du vara med och jobba självständigt, med ett härligt gäng i växlande miljö? Vården hos oss är personcentrerad och vår värdegrund vilar på patientmötet, delaktighet, medarbetarskap, nära ledarskap samt arbetsglädje. Vi arbetar i multiprofessionellt team, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysio- samt arbetsterapeuter. Tillsammans har vi ett arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient, närstående och medarbetare. Till vår hjälp har vi regelbundna besök av diakon från sjukhuskyrkan, volontärer och clownmedicin.

Vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning finns i Långbro Park, vi har 16 patientrum. Närstående får vistas på avdelningen dygnet runt. Vi vårdar personer som är 18 år och äldre med olika diagnoser, de vanligaste diagnoserna är cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar där personerna har en begränsad återstående livstid. Personerna kan ha aktiva behandlingar för att bromsa förloppet, symtomlindra och/eller öka livskvaliteten. Med en helhetssyn på människan är vårt fokus på att skapa trygghet dygnet runt för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi strävar varje dag efter en arbetsplats med alla medarbetares lika värde och där du som medarbetare är välkommen med förbättringsförslag och där dina åsikter spelar en stor roll i det framtida arbetet. Vi eftersträvar ständig kompetensutveckling.

Vi har ett nära samarbete med våra ASIH-team som finns i Långbro park, Handen, Huddinge och Nacka.

ASIH Stockholm Södra är en regiondriven verksamhet med lång erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård och är en av Sveriges största ASIH- verksamheter (avancerad sjukvård i hemmet). Inom verksamheten bedrivs forskning, utbildning och utveckling inom olika områden. Medicintekniska moment är vanligt förekommande. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare.

Läs mer om oss på www.asih.sll.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande då vi är en specialiserad palliativ enhet. Du har möjlighet att utvecklas och få en bred medicinsk kompetens. Sedvanliga palliativa insatser såsom medicinering, såromläggning, omvårdnad, provtagning, hantering av olika infarter, dränage och läkemedelspumpar, hålla stödjande samtal och arbeta tvärprofessionellt med hela vårdteamet ingår i det dagliga arbetet. Tillsammans med multiprofessionella team är du med och ansvarar för patienternas vårdplanering, behandling och omvårdnad.

Inskolning anpassas utifrån dina behov i samarbete med vårdteamet. Vår introduktionsprocess stäcker sig över fyra kvartal. För att stödja nya medarbetare på arbetsplatsen erbjuds även en möjlighet till mentor, vid behov.

 

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. Heltid/deltid. Vi söker även dig som är intresserad av en timanställning och som vill arbeta på helger.

Heltidsmåttet hos oss är 38,15 timmar/vecka. Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll samt helg vid behov natt. Det finns möjlighet till flexibilitet kring schemaläggning och möjlighet till flexibel tjänstgöringsgrad.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som vill arbeta med avancerad sjukvård och som kan se, lyssna in patientens individuella önskemål och kan möta anhöriga i svåra situationer. Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom t ex palliativ vård, onkologi, akutsjukvård eller intensivvård men även du som är grundutbildad är välkommen. Att möta svårt sjuka patienter och deras närstående kräver personlig mognad och trygghet i din yrkesroll.

Vi har många patienter med bakgrund i annat land så vi ser gärna att du som söker också har den erfarenheten. Du får gärna tala flera språk men behöver ha kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1.

Blir du nyfiken? Hör av dig så ordnar vi med en hospitering under en eller två dagar.

Övrig information:

SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm