D-vitaminstudie publicerad

Under 2015-2016 genomfördes en D-vitaminstudie på ASIH Stockholm Södra av Maria Helde-Frankling och Linda Björkhem-Bergman.

Studien har engagerat hela organisationen då det gällt att rekrytera och inkludera patienter, samt provtagningar på patienter som ingått i studiens olika patientgrupper.

Studien visar att patienter som fick behandling med D-vitamin redan efter en månad hade mindre smärta och lägre opioiddoser jämfört med de patienter som inte behandlades med D-vitamin. Efter tre månaders behandling sågs även en skillnad i infektionsbörda med färre infektioner hos de patienter som behandlades med D-vitamin. En liten förbättring i livskvalitet sågs också under den första månaden av D-vitamin behandlingen.

Resultatet av den här studien har givit uppslag till fortsatta studier, och i november 2017 kommer en ny studie, Palliative D, att starta på ASIH Stockholm Södra.

Studien "Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections—Results from a matched case-control study" publicerades i augusti 2017.