Så här arbetar vi

Din trygghet är vår viktigaste uppgift. Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi vården i hemmet helt efter dina personliga behov.

Avancerad sjukvård i hemmet är ett frivilligt alternativ till att få vård på sjukhus. Det innebär att vi kommer hem till dig för att ge dig en lika bra och avancerad vård som på en vårdavdelning. Du behöver remiss från din läkare för att få avancerad sjukvård i hemmet.

Hembesöken är kostnadsfria. Med respekt och lyhördhet för dina behov och önskemål planerar vi tillsammans den vård du behöver i samband med att du ansluts till ASIH. Vi går samtidigt igenom dina läkemedel och reder ut eventuella funderingar.

Vi tar hand om dig

Våra team består av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, dietister och arbetsterapeuter. Detta för att ge dig och dina närstående bästa tänkbara vård och stöd.

Hemma hos dig kan vi utföra de flesta vårdinsatser som vanligtvis genomförs på sjukhus. Exempel på detta är att ge smärtlindring och dropp, sköta medicinsk utrustning, genomföra en blodtransfusion och erbjuda stödjande samtalskontakt.

Vi samarbetar med dina andra vårdkontakter och vid behov även hemtjänst. Vi vill skapa trygghet för dig med tillgänglighet dygnet runt. 

Palliativ vård på våra avdelningar

På vår specialiserade palliativa vårdavdelning vårdar vi patienter med svåra symtom, obotlig sjukdom eller som befinner sig i livets slutskede. Vi har en erfaren personalgrupp bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

Avdelningarna har enkelrum och närstående får vara på avdelningen så mycket de önskar. Vi vårdar dig som patient med respekt och lyhördhet för dina önskemål. För att vårdas på avdelningen krävs remiss från läkare. Patienter inskrivna i våra ASIH-team har förtur till våra avdelningar vid behov av inläggning.